Svanka svanka

Många får höra att de har för mycket svank och att deras ryggproblem beror på just svanken. Lösningen de flesta då tar till är att dra svansen mellan benen för att minska kurvan. Det här är inte alltid en bra idé och jag tänkte visa varför.

Formen på kurvan heter lordos, och när den är onormalt stor säger man hyperlordos. Den kan komma av olika rörelser- av alla rörelser som ökar kurvaturen i din ländrygg.

Stående

svankasvankasvankasvanka

  1. På den första bilden står jag med så neutral hållning jag kan samtidigt som jag fotar 🙂
  2. På den andra bilden har jag lyft bröstet (och klippt av både ögon och fötter…) och fått en större kurvatur
  3. På den tredje bilden har jag lyft bröstet och sedan dragit in svansen mellan benen, kurvan blev lite mindre igen
  4. På den fjärde bilden lyfter jag bröstet och hänger på höften.

Sittande

svankaIMG_20160121_124437

  1. På den första bilden sitter jag med neutralt bäcken och sänkt bröst, jag sitter inte på min svanskota
  2. På den andra bilden sitter jag ”på ryggen”, eller ”på svanskotan” – och jag har lyft bröstet.

Testa

Titta på dig själv och din ryggs kurvatur i spegeln. prova de här olika rörelserna och se hur de påverkar din svank:

  • Lyft/sänk bröstet bröstet
  • Dra in svansen mellan benen/släpp ut rumpan bakom dig
  • Låt din höft komma framåt i rummet och låt överkroppen kompensera som den behöver för att du ska behålla balansen/Flytta höften bakåt tills dina tår är lyftbara och se var överkroppen hamnar

Ibland kan det vara rätt att tippa sitt bäcken (dra in svansen mellan benen) för att minska svanken – men det är inte ALLTID rätt för ALLA!

Jaja, jag vet…

Alla rörelser är helt ok, en stund, problem uppstår dock när vi vanemässigt intar samma obalanserade position om och om igen. Om vi t.ex. skaffat ett ståskrivbord och blir jätteduktiga på att stå flera timmar varje dag men gör det med ett lyft bröst och en framskjuten höft så riskerar vi att få bland annat ländryggsproblem, bröstryggsproblem och nackproblem.

Svanka svanka

 

Svanka eller inte svanka