I den här bloggen kan du läsa om hur det sätt vi använder våra kroppar påverkar hur vi mår. Du kan öka din rörlighet, minska din smärta och börja fungera optimalt igen.

Välkommen till bloggen!